วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ข้อมูลทั่วไป Apple iPhone 4 16GB - แอปเปิ้ล iPhone 4 16GB


ข้อมูลทั่วไป Apple iPhone 4 16GB - แอปเปิ้ล iPhone 4 16GB
ข้อมูลเครือข่าย (Network)
ข้อมูลตัวเครื่อง (Spec)

ระบบปฎิบัติการ (OS, CPU)

Apple iPhone 4 16GB Smartphone Black (AT&T)
From iPhone

List Price: $699.99
Price: $529.00 & eligible for FREE Super Saver Shipping on orders over $25. Details